Formål, kultur og medarbejderens medansvar.

Oct 21, 2019

Når jeg i en virksomhed arbejder strategisk med deres vision, værdier og medarbejdere, så falder vores vej oftere forbi en model jeg har brugt de sidste 10 år. Det er en model jeg har med fra mange års erfaring med NLP metoderne, som hedder de logiske niveauer. Flere og flere virksomheder finder ind til værdien af at udvikle på de menneskelige evner og udvikling...ud fra et perspektiv at adfærd skaber KPIer/resultater. 
Jeg kan hjælpe virksomheden med mere medarbejdertrivsel, ejerskab og motivation gennem workshops, foredrag og coaching.

Jeg så forleden en fin artikel skrevet af Ditte Vigsø fra Oxford Insights:

Ledelse handler om at flytte kulturen

"I min optik er ledernes væsentligste rolle at skabe resultater ved at flytte mennesker og flytte kulturen. At flytte kulturen kræver først og fremmest, at øverste ledelse er bevidst om, hvad det er for en kultur, der er brug for, for at eksekvere strategien. Hvis man vil arbejde aktivt med kulturen må øverste ledelse sætte sig i førersædet og beslutte, hvilken kultur man har brug for i fremtiden, samt hvilke barrierer, der kan være for at nå derhen.

Dernæst skal lederne blive bevidste om, hvad det er for en ledelsesadfærd der skal til for at understøtte kulturen og dermed strategien. Det handler både om samarbejdet i ledergruppen, men i lige så høj grad, hvad den enkelte leder kan gøre i hverdagen for at styrke kulturen. Og her er det ikke nok med gode intentioner. De gode intentioner skal omsættes til konkrete handlinger, som kan implementeres i hverdagen.

Sidst men ikke mindst skal medarbejderne naturligvis også være en del af processen. Ligesom lederne skal medarbejderne være med til at drøfte og beslutte hvad kulturstrategien betyder for dem, og hvad de hver især og i fællesskab kan gøre for at skabe de ønskede resultater.

At arbejde med kultur er en kontinuerlig proces, som aldrig stopper. Det er ikke et projekt med en klar start- og slutdato. Men en aktiv indsats for at påvirke kulturen kan bidrage til at styrke sammenhængen mellem strategi, lederadfærd og medarbejderadfærd – og derigennem til at styrke forretningen og skabe bedre resultater."

Jeg kan hjælpe virksomheden med mere medarbejdertrivsel, ejerskab og motivation gennem workshops, foredrag og coaching.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sed sapien quam. Sed dapibus est id enim facilisis, at posuere turpis adipiscing. Quisque sit amet dui dui.

CALL TO ACTION

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.