Lån mig dine medarbejdere og jeg leverer dem tilbage i et bedre humør, med mere inspiration, motivation og en hel kasse af redskaber de kan omsætte straks for;

  • At øge arbejdsglæde og dermed
  • Produktivitet
  • Trivsel og
  • Samarbejde.
Klik her! For at sende en mail med forspørgsel eller ring på +45 20 11 77 25

Kommunikation & Trivsel

"Kvaliteten af din kommunikation er i høj grad lige med den respons du får tilbage".

Vores nonverbale adfærd er kropssproget. Altså vores armbevægelser, mimik, gestikulering. Ord er det verbale udtryk. Selve ordets betydning og mening. Tonefaldet er volumen, hastighed, fremhævelse, og tryk. Når disse tre parametre sammensættes optimalt, skaber vi troværdighed og gennemslagskraft.

Formål & Arbejdsglæde

 

Intet smitter mere end begejstring!

Begejstring for vores arbejdsplads, kollegaer, opgaver og vores egen udvikling.

Begejstring er et kardinalpunkt når det gælder om at skabe den adfærd, kultur og holdning som er nødvendig for, at nå positive resultater.

 

Vedkommende Salg & Indflydelse

"Du kan først skabe indflydelse på andre, når du i forvejen VED hvad der skaber indflydelse på dem".

 En dygtig sælger formår at:
Påvirke egen mentale tilstand. Påvirke kunders mentale tilstand via Storytelling & Forbereder sig selv, både fysisk og mentalt.